[ PROFIEL ]

Tolk Vertaalbureau Açıkyürek is een allround vertaalbureau voor Nederlanders en Turken.
Neriman Açıkyürek is sinds 1997 actief voor de overheid, het bedrijfsleven en de non-profit sector. Ze is gespecialiseerd in rechtzaken, met name strafrecht. Zij is beëdigd en gediplomeerd gerechtstolk.
Als native speaker kent ze de Turkse gemeenschap in Nederland en bezoekt ze regelmatig Turkije. Ze woont en werkt in Nederland sinds 1972.


Neriman Açıkyürek (1968)
- Beëdigd Vertaler
- Gediplomeerd Gerechtstolk
- Native Speaker
- Simultaan Tolken
- Partner in het kwaliteitstraject Tolken en Vertalers van het Ministerie van Justitie


Haar visie op tolken;
"Als tolk fungeer ik vooral als bruggenbouwer tussen twee vreemde talen en twee volstrekt verschillende culturen. Het is niet altijd mogelijk om berichten letterlijk te vertalen, je moet als vertaler inzicht hebben in de problematiek en de juiste slag maken om échte communicatie tot stand te brengen. In essentie probeer ik om de content in de juiste context te plaatsen."


Vormen van tolken (consecutief en simultaan)
- Gesprekstolken: een gesprek wordt zin voor zin vertaald vanuit de Tukse taal naar het Nederlands en omgekeerd.
- Consecutieftolken: tijdens een voordracht worden aantekeningen gemaakt. Na afloop geeft zij de inhoud getrouw weer. Deze vorm van tolken past zij toe bij commissievergaderingen of presentaties in beperkte kring.
- Simultaantolken: Neriman vertaalt terwijl de spreker aan het woord is tijdens zittingen en congressen.


Açıkyürek verricht tolkvertaalwerk voor het Ministerie van Justitie, de rechterlijke macht, recherche en politie. Als beëdigd vertaler verzorgt zij de translatie van officiële documenten en de bijbehorende legalisatie in opdracht van consulaten en andere diplomatieke instanties.
Neriman is lid van de Vereniging van SIGV Gerechtstolken en Juridisch Vertalers, een door het Ministerie van Justitie erkende instantie. Dit keurmerk garandeert dat haar schriftelijke en mondelinge vertalingen aan de strengste juridische eisen voldoen.
Sinds oktober 2000 is zij eveneens Partner in het Kwaliteitstraject Tolken en Vertalers van het Ministerie van Justitie.


Ook tolkencentra, bedrijven, notariskantoren, advocatuur en particulieren maken gebruik van haar diensten. Een willekeurige greep; asielzoekerscentra, zorginstellingen (geestelijke gezondheidszorg), Raad voor de Kinderbescherming en civiele rechtszaken.
Daarnaast wordt zij regelmatig ingeschakeld voor het ondertitelen van televisieprogramma's in opdracht van de publieke omroepen, de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en het Nederlandse Omroep Bedrijf (NOB).