[ ŞİRKET PROFİLİ ]

Açıkyürek tercümanlık ve çeviri bürosu birçok dallarda Hollandalılar ve Türkler için hizmet veren bir şirkettir.
Neriman Açıkyürek 1997’den bu yana devlet dairelerine, işletmecilere ve birçok dernek ve vakıflar için faaliyet göstermekte. Yeminli ve diplomalı bir tercüman olarak mahkemelerde ve cezai davalarda kendisi uzman olduğunu kanıtlamıştır. Ana dili Türkçe olduğundan ve Türkiye’yi sık sık ziyaret ederek Hollanda’da ikamet eden Türk toplumu hakkında oldukça bilgilidir . Neriman hanım 1972 yılından bu yana Hollanda’da yaşamakta.

Neriman Açıkyürek (1968)
- Yeminli çevirmen
- Diplomalı mahkeme tercümanı
- Ana dilinde tercüman
- Simültane tercüman
- Adalet Bakanlığı Tercümanlar ve Çevirmenler için Kalite programı üyesidir.


Neriman’a göre tercümanlığın esası:
"Tercüman olarak iki farklı dil ve kültür arasında bir köprü kurmaktayım. Bütün söylenilenlerin harfi harfine tercümesi mümkün değildir ve bu yüzden tercümanın konu ve sorun hakkında bilgi ve bilinç sahibi olması şarttır. Ancak o zaman gerçek iletişim sağlanılabilir. Ben özünde gerçekten söz konusu olanı doğru çerçevede sunmaya gayret gösteriyorum.”

Tercümanlık çeşitleri (ardıl en simültane)
- Konuşma tercümanlığı: bir konuşma cümle cümle Türkçe’den Hollanda’caya aktarılır
- Ardıl tercümanlık: konuşma esnasında notlar alınır ve ardından tercüman özetini sunar. Bu tür tercümanlık hizmeti şirket toplantılarında ve tanıtımlarda uygulanan bir yöntemdir.
- Simültane tercümanlık: Mahkeme duruşmalarında ve kongrelerde konuşma anında eş zamanda yabancı dilde yapılan tercümanlık hizmetidir.

Açıkyürek Tercümanlık ve Çevirmenlik bürosu Adalet Bakanlığına, Mahkemelere, Tahkikat Polisi ve bütün diğer polis teşkilatına hizmet sunmaktadır. Resmi Devlet Daireleri, Konsolosluklar ve Elçilikler için gerekli olan resmi evrakların yeminli çevirilerini yapmaktadır. Neriman hanım Mahkeme tercümanları ve Hukuk çevirmenleri Derneği, SIGV’ye üyedir ve bu dernek Adalet Bakanlığı tarafından tanınmakta. Bu derneğe üye olması kendisinin [tercümanlık ve çevirmenlik açısından en ağır standarda uygun bir nitelikte olmasının teminatıdır] . Kendisi aynı zamanda Ekim 2000’den bu yana Adalet Bakanlığı Tercümanlar ve Çevirmenler için Kalite programı üyesidir bölümüne partner olarak kabul edilmiştir.

Aynı zamanda Neriman hanım tercümanlar merkezine, şirketlere, noterlere ve özel şahıslara hizmet sunmaktadır. İltica merkezleri, sağlık hizmeti (ruh sağlığı), çocuk esirgeme kurumu müşteri kitlesine dahil olanlar arasında. Hollanda televizyonu için tercümanlık ve Hollanda Yayın Evinde altyazıların çevirisini de yapmaktadır.